Rujan 2022.

Poštovane kolegice i kolege,
Ovim putem Vas pozivamo na sudjelovanje na seminaru u organizaciji Hrvatske udruge za zaštitu od požara i tvrtke Komjate d.o.o., koji će se održati u utorak 20. rujna 2022.godine s početkom u 11.00 sati, u amfiteatru Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Ul. Matice hrvatske 15, Split.


Voditelj seminara: Ognjen Truta, dipl.ing.sig.

Predsjednik HUZOPa: Doc.dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.

PROGRAM SEMINARA JE SLJEDEĆI:

PROGRAM SEMINARA:

Prijava: 10:45-11:00

11:00 – 11:45 sati

EKSPERIMENTALNA ISPITIVANJA KONSTRUKCIJA U POŽARNIM UVJETIMA

Predavači:       prof.dr.sc. Ivica Boko, dipl.ing.građ.,

redoviti profesor na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

                        izv. prof. dr. sc. Neno Torić, dipl. ing. građ.,

izvanredni profesor na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

 

Sažetak: Smanjenje nosivosti čeličnih i aluminijskih konstrukcija uslijed pojave deformacija od puzanja u slučaju požara uzrokuje preuranjeni kolaps konstrukcije ukoliko su prisutni određeni termo-mehanički rubni uvjeti. Prikazat će se rezultati nedavno provedenih istraživanja provedenih na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu vezanih za ispitivanje utjecaja veličine temperature i nivoa opterećenja koji uzrokuju neočekivani kolaps stupova uslijed pojave puzanja. Provedena istraživanja pokazala su da je moguće otkazivanje nosivih stupova pri temperaturama od 400°C (čelik) i 160°C (aluminij).

 

11:45 – 12:30 sati

NAČINI DOKAZIVANJA SVOJSTVA GRAĐEVNIH PROIZVODA

(osnove s primjerima građevnih proizvoda za pasivnu požarnu zaštitu)

Predavač:      Tomislav Skušić, dipl.ing.stroj.,

direktor Laboratorija za toplinska mjerenja

LTM d.o.o.

Sažetak: Predavanje obuhvaća zakonske osnove za stavljanje građevnih proizvoda na tržište, kao i pojmove usklađenih i neusklađenih tehničkih specifikacija, europske tehničke ocjene, certifikata proizvoda, izjava o svojstvima građevnih proizvoda. Primjeri građevnih proizvoda za pasivnu zaštitu od požara. Web stranice na kojima se može provjeriti trenutno stanje zakonodavstva, normizacije, odobrenih i prijavljenih tijela. Pitanja i odgovori iz prakse vezana za građevne proizvode za zaštitu od požara i dokumente kojima se dokazuju njihova svojstva.

 

12:30 – 13:15 sati

PROJEKTIRANJE SIGURNOSTI OD POŽARA U SLOVENIJI

Predavač:      Milan Hajduković, univ.dipl.inž.str.,

predsjednik Slovensko združenje za požarno varstvo

(SZPV)

 

Sažetak: Predavanje obuhvaća slijedeće teme, temeljene na iskustvima iz Slovenije:

  • Zakonska regulativa i projekt zaštite od požara
  • Tehnička smjernica TSG 01-001:2019 “Zaštita od požara u zgradama”
  • Primjena inženjerskih metoda
  • „Izkaz požarne varnosti“ (Potvrda o sigurnosti od požara)
  • Licence SZPV za izvođače radova
  • Greške u dizajnu, konstrukciji i održavanju na primjeru požara tvornice XPS

 

13:15 – 14:00 sati

TEHNIČKI PREGLED

Predavač:      Miranda Kulišić, dipl.ing.kem.tehn.,

inspektorica zaštite od požara

MUP RH

 

Sažetak: Način postupanja inspekcije na tehničkom pregledu. Pregled projektne dokumentacije sa građevinske dozvole. Vizualni pregled građevine. Pregled završnih izvješća, certifikata, izjava i ispitivanja. Nedostaci tehničkih pregleda  te postupanje po istima.

 

ZAKUSKA

14:00 – 15:00 sati

Predavanja / Prezentacije

Predavanja i prezentacije sa seminara bit će dostupne članovima HUZOP-a i polaznicima nakon održavanja seminara.

Kotizacija

Kotizacija se za seminar ne plaća. Seminar je u cijelosti sponzoriran od strane tvrtke Komjate d.o.o.

Za sudjelovanje na seminaru potrebno je ispuniti obrazac prijave te ga dostaviti tajništvu HUZOP-a putem email adrese huzop@huzop.hr Obrazac za prijavu je u prilogu ovog poziva.

Za dodatne informacije ili nejasnoće kontaktirajte tajnika HUZOP-a, gospodina Dubravka Jankovića, tel. 091 2555 022

 

Predsjednik HUZOPa: Doc.dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.