Ožujak 2019.

 Poštovani kolegice i kolege,

ovim putem Vas pozivam na sudjelovanje na seminaru u organizaciji HUZOP-a i Hrvatske komore arhitekata, koji će se održati u četvrtak 28.03.2019. s početkom u 10.00 sati u dvorani nebodera „Chromos“ (prizemlje), Ul. Grada Vukovara 271, Zagreb.

PROGRAM SEMINARA

Prijava; 10:00-10:15

 

  1. DIO

10:15 – 11:00 sati

GRADNJA KUĆA OD DRVETA I ZAŠTITA OD POŽARA

Predavač: Dario Šišak, dipl.ing.arh , Veda art studio j.d.o.o,. Zagreb

Sažetak: Gradnja kuća od drveta u Hrvatskoj je   rijetkost, iako je u zemljama EU, a i svijeta ona vrlo značajna ( posebno u Austriji gdje je u Beču izveden i neboder s glavnim sastavnicama od drveta , te skandavskim zemljama, Americi i Kanadi). Hrvatska regulativa u tom smislu ima određena ograničenje, no ipak ne iskuljučuje mogućnost izvedbe drvenih kuća, no u nekim dijelovima traži izmjene projketom predviđenih rješenja ( npr. kod tzv . glavnog požarnog zida, sigurnosnih stubušta i dr). U prezentaciji će se pokazati prvonagrađeni rad stambeno poslovnog objekta u Tkalčićevoj ulici u Zagrebu ( s jednom podzemnom i šest nadzemnih etaža), koja se u većem dijelovima predviđa izvesti od drveta. U okviru prezentacije komentirat će se problemi vezani za realizaciju te kuće u odnosu na propise iz područja zaštite od požara.

11:00 – 11:45 sati

ODABIR PREMAZA SA ASPEKTA PRORAČUNA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA KOD DJELOVANJA POŽARA

Predavač; Izv. prof. dr.sc Davor Skeić,dipl.ing.građ.,Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sažetak; Uz opće smjernice za odabir protupožarnih premaza kod zaštite čeličnih konstrukcija, biti će prikazan konkretan odabir na primjeru proračuna čeličnih konstrukcija Osnovne škole Ivanja Reka na izvanredno djelovanje požara. Analizirani su kritični požarni scenariji realnog požara čiji je razvoj simuliran inženjerski (HRN EN 1991-1-2) u skladu s uvjetima iz elaborata zaštite od požara.

Dimenzioniranje čeličnih elemenata provedeno je u skladu s normom HRN EN 1993-1-2. Pokazano je da je pouzdano i ekonomično rješenje zaštite moguće ostvarit uz racionalnu procjenu ponašanja čelične konstrukcije pri povišenim temperaturama uslijed realnog požara.

1:45 – 12:30 sati

ŠTO ZNAČI ZATIJEV ZA KROV ODNOSNO KROVNI POKROV, B krov (t1) TE, I KAKO SE TO SVOJSTVO ISPITUJE I DOKAZUJE ?

Predavač; Tomislav Skušić, dipl.ing.stroj.,Laboratorij za toplinska mjerenja (LTM)

Sažetak; U radu se daje način ispitivanja iklasifikacija krova/krovnih pokrova predviđena važećim normama (HRS CEN /TS 1187 i HRN 13501-5), kojom se dokazuje požarno svojstvo vezano za izložemost krova požaru izvana označeno kao B krov (t1), te se objašnjavaju nedoumice koje postoje u praksi vezane za isprave o sukladnosti i zahtjeve za požarnim svojstvima materijala koji se nalaze ispod takvo klasificiranog pokrova.

II.DIO

12:30-13:00

pauza – vrijeme namijenjeno sponzorima, u kojem će se (uz kavu i sokove) prezentirati njihov proizvodni program (u prostoru ispred dvorane)

13:00-13:45 sati

AKTUALNOSTI IZ PODRUČJA NORMIZACIJE – NOVE NORME U PODRUČJU ZAŠTITE OD POŽARA IZ DJELOKRUGA TEHNIČKOG ODBORA HZN /TO 21

Predavač: Dr.sc. Aleksandar Regent, dipl.ing., Predsjednik tehničkog odbora HZN/TO21

Sažetak; U radu će se dati trenutno stanje preuzetih normi iz područja rada tehničkog odbora HZN/TO 21 ( Protupožarna i vatrogasna oprema). Opseg preuzetih normi obuhvaća , između ostalog i norme vazane za sustave za otkrivanje i dojavu požara skupine HRN EN 54, kao i norme za automatske sustave za gašenje i dr.

Kotizacija za seminar iznosi 400 Kn, osim za članove HUZUP-a, za koje iznosi 200 Kn.

Za predavače kotizacija se ne plaća.

 

Predsjednik:

Milan Carević, dipl.ing.arh