Srpanj 2019.

 Poštovani kolegice i kolege,

ovim putem Vas pozivam na sudjelovanje na seminaru u organizaciji HUZOP-a i Hrvatske komore arhitekata, koji će se održati u četvrtak 04.07.2019. s početkom u 10.00 sati u dvorani nebodera „Chromos“ (prizemlje), Ul. Grada Vukovara 271, Zagreb.

PROGRAM SEMINARA

Prijava; 10:00-10:15

 

  1. DIO

10:15 – 11:00 sati

PROMIJENE ZAKONSKE REGULATIVE I STATUS ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA I PRIKAZA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Predavač: Predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

Sažetak: Promjena Zakona o gradnji kojom se u članku 69., stavak 2. podstavak 5 , ukida Elaborat zaštite od požara i uvodi Prikaz mjera zaštite od požara na razini glavnog projekta s navodom da ga potpisuje glavni projektant, izazvala je niz dvojbi koje su i rezultirale prigovorom Vladi RH koji je uputila Hrvatska udruga za zaštitu od požara. U međuvremenu formirana je i komisija Ministarstva graditeljstva u kojoj su, uz predstavnike tog ministarstva i MUP-a i predstavnici HUZOP-a, koja radi na donošenju sadržaja tog Prikaza ZOP-a kao i jasnom definiranju osoba koje izrađuju taj Prikaz. U dosadašnjoj fazi postignut je određeni napredak no još uvijek nije poznato konačno rješenje. Cilj ovog izlaganja je da predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, kao resornog tijela za zaštitu od požara, objasne zamišljeni koncept Prikaza zaštite od požara koji je doveo do ovih promjena, te trenutni status odvijanja procesa projektiranja u području zaštite od požara kako u prijelaznom razdoblju tako i u planiranom.

11:00 – 11:45 sati

PROBLEMI REKONSTRUKCIJE KAZALIŠNIH POZORNICA POVIJESNIH OBJEKATA S ASPEKTA SUSTAVA ZA ODVOĐENJE DIMA I TOPLINE I POTENCIJALENE IMPLIKACIJE NA ARHITEKTOSKI KONCEPT- PRIMJER HNK VARAŽDIN

Predavač: Doc. Dr.sc. Miodrag Drakulić, Goran Tončinić, dipl.ing.arh

Sažetak: U radu se daje primjer rekonstrukcije glavne i podrumske pozornice Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu koju je zbog zastarjelosti scenske tehnike trebalo rekonstruirati. Uz početni projekti zadatak problem je uključio i rekonstrukciju sustava za odvođenje dima i topline što je dovelo i do određenih arhitektonskih problema budući da se radi o zaštićenom spomeniku kulture.

Važniji problemi vezani su za osiguranje otvora za otvore za odvod i dovod zraka se radi o velikoj količini dima koju treba odvesti iz prostora pozornice ( preko 100 000 m3 na sat), kao i problemima vatrootpornih i protudimnih zavjesa koje odvajaju pozornicu od gledališta. U radu se daje prikaz konačno odabranog i od strane javno pravnih tijela usvojenog rješenja.

1:45 – 12:30 sati

ANALITIČKA PROVJERA OTPORNOSTI NA POŽAR ČELIČNIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE S RAZLIČITIM SUSTAVIMA ZAŠTITE KOD ZAHTIJEVA ZA VISOKOM OTPORNOSTI NA POŽAR REI 120

Predavač; Ante Tvrdeić, dipl.ing.građ. VIG d.d. , Zagreb

Sažetak; U radu se daju primjeri zaštite čeličnih konstrukcija s betonskim oblogama i cementnom žbukom koje je autor ispitao i patentirao u Hrvatskoj. Opisuje se i postupak analitičke procjene takvih konstrukcija prema normama HRN EN 1991-1-2 (Eurokod 1) i HRN EN 1993-1-2 (Eurokod 3). Toplinsko djelovanje na element definirano je hidrokarbonskom (HC) krivuljom, a ulazni parametri proračuna vezani za promjenu svojstva zaštitnih materijala dobiveni su laboratorijskim ispitivanjima.

Zaštita s mikroarmiranim betonom i cementnom žbukom moguća je i u vanjskom prostoru pa su opisni sustavi pogodni su za vanjska industrijska postrojenja u kojima se traže visoke otpornosti na požar ( REI 120 i više), kao što su postrojenja zapaljivih tekućina i sl.

II.DIO

12:30-13:00

pauza – vrijeme namijenjeno sponzorima, u kojem će se (uz kavu i sokove) prezentirati njihov proizvodni program (u prostoru ispred dvorane)

13:00-13:45 sati

AKTUALNOSTI IZ PODRUČJA NORMIZACIJE – NOVOSTI U ISPITIVANJU VRATA OTPORIH NA POŽAR – KRATKI PRIKAZ RADA TEHNIČKOG ODBORA HZN TO/ 92 ZAŠTITA OD POŽARA

Predavač: Tomislav Skušić, dipl.ing.stroj., Laboratorij za toplinska mjerenja (LTM), Predsjednik tehničkog odbora HZN/TO 92, Zaštita od požara

Sažetak; U radu se daju novosti u regulativi vezane za protupožarna vrata s osvrtom na izmjene u Tehničkom propisu za građevne proizvode. U tijeku je e-savjetovanje o novom prijedlogu Tehničkog propisa prema kojemu i unutarnja protupožarna vrata ulaze u sustav ocjenjivanja1 tj. za stavljanje na tržište će proizvođač trebati imati certifikat, a ne kao do sad samo razredbeni izvještaj. Za izdavanje certifikata proizvođač će trebati imati uređenu kontrolu tvorničke proizvodnje koja će biti pod nadzorom hrvatskog odobrenog tijela.

Kao novi predsjednik tehničkog odbora HZN/TO 92 Zaštita od požara g. Skušić će ukratko predstaviti ciljeve, djelatnost i strukturu ovog tehničkog odbora

13:45-14:05 sati

PREZENTACIJA RADA FIRE SAFE EUROPE

Predavač: Anđelka Toto Ormuž, Fire Safe Europe

Sažetak; Fire Safe Europe je europska udruga osnovana prije 8 godina, a koja za cilj ima unapređenje zaštite od požara u zgradama za sve u Europskoj uniji, između ostalih, i harmonizacijom zakonskih okvira u državama članicama. Koje su aktualnosti čut ćemo iz predavanja predstavnice ove udruge.

13:05-14:20 sati

NAJAVA PROJEKTA I OBJAŠNJENJE IDEJA RADA HUZOP-A NA TEHNIČKIM SMJERNICAMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA

Predavač: prof. dr.sc.Ivana Banjad Pečur, dipl.ing.građ

Sažetak; Praksa gotovo svih udruga iz područja zaštite od požara je rad na tehničkim smjernicama koje nedostaju u važećoj tehničkoj regulativi. Tako u Hrvatskoj nedostaje niz propisa kojima se regulira primjerice; zaštita visokih objekata, bolnica, škola, vrtića, staračkih domova i sl. Ideja je da se u suradnji s Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, kao i drugim zainteresiranim subjektima , započne na radu ovih smjernica koje bi do donošenja hrvatskih propisa mogle poslužiti kao pravila tehničke prakse u projektiranju i na taj način ujednačiti sada različiti pristup koji se u nedostatku hrvatskih propisa bazira na, često različitim, stranim smjernicama.

 

Kotizacija za seminar iznosi 400 Kn, osim za članove HUZUP-a, za koje iznosi 200 Kn.

Za predavače kotizacija se ne plaća.

 

Predsjednik:

Milan Carević, dipl.ing.arh