Poštovane kolegice i kolege,

Ovim putem Vas kolege iz Slovenije pozivaju na dvodnevni događaj (13. i 14. Listopad) uključujući i gala večeru u četvrtak navečer 13.10.2022.

Međunarodna konferencija u petak je na engleskom, sve ostalo je na slovenskom jeziku.

VIŠE O SEMINARU:

Slovensko združenje za požarno varstvo, SZPV, 13. i 14. listopada u suradnji sa Savezom udruga inženjera zaštite na radu organizira kongresno-sajamski događaj Sigurnost i prevencija. Ove godine glavna tema konferencije je električna mobilnost i požarna sigurnost Li-ion baterija, a na međunarodnoj konferenciji govorit će se o zaštiti na radu i zaštiti od požara sa svjetski priznatim stručnjacima.

Pored ove dvije cjelodnevne konferencije, održat će se brojni seminari:

  • Prezentacija Erasmus+ projekata „Inclusive Emergency“ i Skilled to be a Fire Expert“,
  • Licencije SZPV za izvođače radova na pasivnoj požarnoj zaštiti,
  • Radionice „Održavanje opreme za rad na visini“ i „Servisiranje električnih vozila“,
  • Prikaz gorenja baterija, spašavanja s visine i spašavanja iz ograničenih prostora,
  • Olakšajmo teret za zdrava radna mjesta,
  • Utjecaj izloženosti vatrogasca toksičnim produktima požara,
  • Predstavljanje fakulteta s predmetima iz područja zaštite,
  • Požar – uzrok baterije

 

Cijeli program sa prijavnicama je na:

https://www.szpv.si/safety-and-prevention-conference-expo-2022-slo/

 

Za članove HUZOP vrijedi isti popust kao za članove SZPV, to je 5%

S poštovanjem,

 

Predsjednik HUZOPa: Doc.dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.