Prosinac 2022.

Poštovani kolegice i kolege,
ovim putem Vas pozivam da sudjelujete na Seminaru koji organizira Hrvatska udruga za zaštitu od požara (HUZOP) i Hrvatska komora inženjera građevinarstva (HKIG), koji će se održati u četvrtak 08.12.2022., s početkom u 10:15 sati, u Almeria centru, Zagreb, Ulica grada Vukovara 284 (dijagonalno od tornja Chromosa na jugoistočnom uglu).


Moderator : Dubravko Janković ing.aedif.
Predsjednik HUZOPa: Doc.dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.

PROGRAM SEMINARA JE SLJEDEĆI:

PROGRAM:

09:45 – 10:15 Prijava sudionika

10:15 – 10:20 Uvodne napomene i otvaranje seminara od strane organizatora

10:20 – 10:55 ZAŠTITA OD POŽARA EVAKUACIJSKOG STUBIŠTA – SUSTAVI NADTLAKA I ODIMLJAVANJE STUBIŠTA
Predavači: doc.dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj., Krešimir Ivanek, mag.ing.mech., Alen Turčić, mag.ing.el., CTP Projekt d.o.o., Zagreb
Sažetak:
U radu se daje primjer izvedbe sustava zaštite od požara konkretnog evakuacijskog stubišta poslovne građevine. Opisuju se sustavi nadtlaka i odimljavanja koji su dimenzionirani prema NFPA 101. Projekt je rađen u BIM tehnologiji, te će se u radu dati karakteristični 3D detalji i korisne informacije za projektante i nadzorne inženjere.

10:55 – 11:05 Pitanja i odgovori

11:05 – 11:40 PRIMJERI ZAŠTITE OD POŽARA BETONSKIH I ČELIČNIH KONSTRUKCIJA NA IZVEDENIM ZGRADAMA U REPUBLICI SLOVENIJI
Predavač: prof.dr.sc. Tomaž Hozjan, dipl.ing. građ.Građevinski fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Sažetak:
U radu se daju konkretni primjeri zaštite od požara betonskih i čeličnih konstrukcija na zgradama izvedenim u Sloveniji, s opisom projektantskog pristupa i izvedbenim detaljima po izboru predavača.

11:40 – 11:50 Pitanja i odgovori

11:50 – 12:10 Pauza za kavu

12:10 – 12:45 PRIMJENA NORMI SKUPINE HRN EN 81 U POGLEDU ZAŠTITE OD POŽARA DIZALA, TE DILEME U KORIŠTENJU VAŽEĆE REGULATIVE PRILIKOM PROJEKTIRANJA DIZALA I MOGUĆNOSTI NJIHOVA KORIŠTENJA ZA SLUČAJ EVAKUACIJE OSOBA SA SMETNJAMA U KRETANJU
Predavač: Milan Carević, dipl.ing.arh., HUZOP
Sažetak:
U radu se daje pregled stanja hrvatske regulative vezane za ulogu sustava dizala u slučaju požara, kao i probleme vezane za evakuaciju osoba putem dizala. Dan je osvrt na opasnosti od širenja požara kroz vozna okna dizala, te značajke i ispitne kriterije, kao i klasifikaciju vrata voznog okna u pogledu otpornosti na požar, sukladno normi HRN EN 81-58. Također, bit će prezentirane neke nedorečenosti propisa i dileme u pogledu evakuacije i odimljavanja voznih okana dizala.

12:45 – 12:55 Pitanja i odgovori

12:55 – 13:30 PREZENTACIJA REZULTATA I FINALNIH MATERIJALA ERASMUS+ PROJEKTA „SKILLED TO BE FIRE EXPERT“
Predavač: prof.dr.sc. Tomaž Hozjan, dipl.ing.građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Sažetak:
U radu se daju podaci o ciljevima i rezultatima završenog europskom projekta ERASMUS + „Budi ekspert u području zaštite od požara“, koji omogućuje edukaciju svih bitnih sudionika u području zaštite od požara (projektanata, izvođača, inspektora, upravnih tijela koja sudjeluju u procesu građevinskih dozvola i dr), te načinu dostupnosti tih podataka na WEB-u

13:30 – 13:40 Pitanja i odgovori

13:40 – 14:30 Druženje uz zakusku

 

Predavanja / Prezentacije

Predavanja i prezentacije sa seminara bit će dostupne članovima HUZOP-a i polaznicima nakon održavanja seminara.

Stručno usavršavnje

Seminar je uvršten u Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera građevinarstva, sudionici ostvaruju pravo na 4 akademska sata od kojih je 1 sat iz područja građevno tehničke regulative.

Kotizacija za seminar

Kotizacija za članove HUZOP-a iznosi 300,00 kn, za ostale 400,00 kn. Predavači ne plaćaju kotizaciju.
Za sudjelovanje na seminaru potrebno je ispuniti obrazac prijave, te ga zajedno s kopijom uplatnice za kotizaciju dostaviti tajništvu HUZOP-a putem email adrese huzop@huzop.hr
Obrazac za prijavu je u prilogu ovog poziva.

Način plaćanja kotizacije
Uplate se vrše na žiro račun Hrvatske udruge zaštite od požara.
Podaci za uplatu: IBAN: HR2523400091110244610 , Privredna banka Zagreb d.d. 10000 Zagreb, Račkoga 6, Croatia

Za dodatne informacije ili nejasnoće kontaktirajte tajnika HUZOP-a gospodina Dubravka Jankovića, mob. 091/ 2555022

 

 

Predsjednik HUZOPa: Doc.dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.