Travanj 2023.

Poštovane kolegice i kolege,

ovim putem Vas pozivam da sudjelujete na Seminaru koji organizira Hrvatska udruga za zaštitu od požara (HUZOP) i Hrvatski inženjerski savez (HIS), koji će se održati u četvrtak 27.04.2023., s početkom u 10:15 sati, u Almeria centru, Zagreb, Ulica grada Vukovara 284 (dijagonalno od tornja Chromosa na jugoistočnom uglu).


Predsjednik HUZOPa: Doc.dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.

PROGRAM SEMINARA JE SLJEDEĆI:

PROGRAM:

09:45 – 10:15   Prijava sudionika

10:15 – 10:20   Uvodne napomene i otvaranje seminara od strane organizatora

10:20 – 11:05   Prikaz projektnog rješenja primjene sustava hipoksične atmosfere trgovačkog centra

Predavač: Radoslav Kraljević, dipl.ing.stroj., H5 d.o.o., Zagreb

Pitanja i odgovori

11:05 – 11:50   Zaštita od požara prilikom primjene fotonaponskih panela u zgradarstvu, s osvrtom na specifičnosti vatrogasne intervencije

Predavač: Tadej Kumin, dipl.ing.el., Požarna varnost & PharmReg (Slovenija)

Pitanja i odgovori

11:50 – 12:10   Pauza za kavu

12:10 – 12:55   Primjena numeričkih modela za dokaz efikasnosti evakuacije prilikom prenamjene postojeće  višenamjenske građevine

Predavači: izv.prof.dr.sc. Marija Jelčić Rukavina, dipl.ing.građ., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; izv.prof.dr.sc. Severino Krizmanić, dipl.ing.stroj., Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Pitanja i odgovori

12:55 – 13:40   Način dokazivanja požarnih značajki građevinskih proizvoda sukladno zahtjevima projekta, koji nisu namijenjeni za serijsku proizvodnju

Predavač: Tomislav Skušić, dipl.ing.stroj., LTM d.o.o., Oroslavje

Pitanja i odgovori

13:40 – 13:55   Prezentacija sponzora (po potrebi)

13:55 – 14:40   Druženje uz zakusku

Pitanja i  odgovori

Pitanja se postavljaju neposredno nakon svake teme ili se pitanja mogu poslati uz prijavu za seminar. Nakon predavanja, moderator će odabrati pitanja i postaviti ih predavaču.

Nakon svakog predavanje predviđeno je maksimalno 10 minuta za dodatna pitanja i odgovore.

Predavanja / Prezentacije

Predavanja i prezentacije sa seminara bit će dostupne članovima HUZOP-a i polaznicima nakon održavanja seminara.

Stručno usavršavnje

Seminar je uvršten u Programu stručnog usavršavanja Hrvatskog inženjerskog saveza,  sudionici ostvaruju pravo na 4 akademska sata od kojih je 1 sat iz područja građevno tehničke regulative.

Kotizacija za seminar

Kotizacija za članove  HUZOP-a iznosi 50,00 EUR, za ostale 80,00 EUR. Predavači ne plaćaju  kotizaciju.

Za sudjelovanje na seminaru potrebno je ispuniti obrazac prijave, te ga zajedno s kopijom uplatnice za kotizaciju dostaviti tajništvu HUZOP-a putem email adrese huzop@huzop.hr

Način plaćanja kotizacije
Uplate se vrše na žiro račun Hrvatske udruge zaštite od požara.
Podaci za uplatu: IBAN: HR2523400091110244610 , Privredna banka Zagreb d.d. 10000 Zagreb, Račkoga 6, Croatia

Za dodatne informacije ili nejasnoće kontaktirajte tajnika HUZOP-a gospodina Dubravka Jankovića, mob. 091/ 2555022

 

 

Predsjednik HUZOPa: Doc.dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.