Svibanj 2022.

Poštovani kolegice i kolege,

ovim putem Vas pozivam na sudjelovanje na seminaru koji organizira Hrvatska udruga za zaštitu od požara (HUZOP), nakon kojeg će se održati Izborna skupština. Budući da su trenutno ukinute mjera zabrane okupljanja zbog pandemije COVID-a 19, seminar i izborna skupština održat će se 10.05.2022., s početkom u 10.00 sati, u dvorani koja se nalazi u sjedištu Udruge Ulica grada Vukovara 271, u kojoj su do zabrane okupljana održavani naši seminari.

Moderator: Doc.dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.

PROGRAM SEMINARA JE SLJEDEĆI:

10:00 – 10:15 Prijava sudionika

10:15 –11:00 sati

Tema 1.

ŠTO SU SUSTAVI ZA RAZRJEĐIVANJE DIMA I TOPLINE (RDT) I KAD IH SE MOŽE PRIMIJENITI?

Predavač: Goran Stipković, dipl.ing.stroj.; Termozop projekt, Rijeka

Sažetak :

Sustavi za razrjeđenje dima razlikuje se od sustava za odvodnju dima i topline, a cilj ove prezentacije je razjasniti razlike, kako bi se izbjegla tumačenja u stručnoj praksi, koja često kao posljedicu imaju odbijanje izdavanja potvrda na glavni projekt, od strane inspekcijskog tijela.

Temeljem TRVB 125 S, čija primjena proizlazi iz pojedinih OIB smjernica, za razliku od sustava za odvodnju dima i topline, koji ispunjavaju određene ciljeve zaštite i dimenzioniraju se prema uvjetima smjernice, instalacije za razrjeđenje dima u pravilu ne stvaraju sloj bez dima, već razrjeđuju dim, što je zadovoljavajuće rješenje za slučajevekoji su definirani u određenim propisima i pravilima tehničke prakse. Instalacije za razrjeđenje dima i topline (RDT) nisu prikladne za osiguravanje sloja bez dima i spadaju u pojednostavljene instalacija za odvođenje (razrjeđenje) dima i mogu se primijeniti samo

ako je iz primijenjene određene smjernice vidljivo da stvaranje sloja bez dima nije cilj ove instalacije.

Primjerice, prema austrijskoj smjernici OIB 2, koja se kao priznato pravilo tehničke prakse primjenjuje za prodajne prostore veličina požarnog sektora > 600 i ≤ 1.200 m2 nužno je osigurati zidne i/ili stropne otvore s geometrijskom površinom od 0,5% prodajne površine. Slično tome, temeljem OIB 2.2 za industrijske objekte i skladišta s neto razvijenom površinom po katu između 200 m2 i 1.200 m2, moraju za odvođenje dima i topline imati otvore u zidovima i/ili stropovima veličine od najmanje 2% odgovarajuće neto razvijene površine, kao i drugi slični zahtjevi OIB smjernica različitih namjena objekata. U tim slučajevima radi se o sustavima za razrjeđenje dima, što je tema ove prezentacije.

11:00 – 11:45

Tema 2.
SUSTAVI ZA ODVODNJU DIMA U STUBIŠTU – principi i primjeri iz prakse

Predavač: Dubravko Janković, bacc.ing.aedif.; Geze d.o.o., Zagreb

Sažetak:

U okviru značajne obnove zgrade prema važećoj regulativi treba napraviti analizu postojećeg stanja zgrade i u dijelu zaštite od požara, te dati prijedlog poboljšanja, koja se realno svode na poboljšanje sigurnosti osoba, odnosno sustava evakuacije. Jedna od najznačajnijih mjera je uvođenje sustava za odvođenja dima i topline iz stubišta. Kod novih zgrada, ovakav sustav ne predstavlja poseban problem, no kod postojećih zgrada se javljaju specifični problemi, posebno kad se radi o spomenicima kulture, koji traže i specifična rješenja. U prezentaciji će se pokazati principi izvedbe takvih sustav sa svim potrebnim elementima i troškovničkim stavkama, te primjeri izvedbe iz prakse.

11:45 – 12:15

Tema 3.
DOKUMENTI POTREBNI ZA DOKAZIVANJE SVOJSTAVA PROTUPOŽARNIH VRATA I VRATA NA EVAKUACIJSKIM PUTEVIMA

Predavač: Tomislav Skušić, dipl.ing.stroj.; LTM ,Zagreb

Sažetak:

Prezentacija daje kratki osvrt na europsku i nacionalnu regulativu vezanu za građevne proizvode sa naglaskom na protupožarna vrata različitih namjena i vrata na evakuacijskim putevima. Prikazat će se potrebni dokumenti i obrazložiti u cilju objašnjenja što je vrijedilo prije, a što je važeće sada vezano za protupožarna vrata različitih namjena (unutarnja, vanjska, industrijska..).

12:15 – 12:45 Pauza sa zakuskom

12:45 – 14:00 IZBORNA SKUPŠTINA

Dnevni red:

1. Otvaranje skupštine (Predsjednik)
2. Izbor radnog predsjedništva (1+2)
3. Izbor zapisničara
4. Izbor povjerenstva za utvrđivanje broja prisutnih članova i za prebrojavanje broja glasova
5. Izvješća o poslovanju HUZOP-a

a) izlaganje predsjednika Udruge
b) izlaganje predsjednika Nadzornog odbora
c) izvješće o financijskom poslovanju Udruge (gospođa Jasna Židak)

6. Izvještaj povjerenstva o broju prisutnih članova – glasova
7. Glasanje o podnesenim izvještajima
8. Kandidiranje članova za predsjednika HUZOP-a
9. Obraćanje kandidata za predsjednika HUZOP-a
10. Kandidiranje članova za Upravni odbor (bira se 4 člana)
11. Kandidiranje članova za Nadzorni odbor (bira se 3 člana)
12. Izbor predsjednika HUZOP-a
13. Izbor Upravnog odbora
14. Izbor Nadzornog odbora
15. Izbor likvidatora
16. Obraćanje novoizabranog predsjednika HUZOP-a 17. Razno

Napomena: Prema odredba Statuta pravo glasa imaju samo članovi Udruge koji su platili članarinu.

Predavanja / Prezentacije

Predavanja i prezentacije sa seminara bit će dostupne članovima HUZOP-a i polaznicima nakon održavanja seminara.

Kotizacija

Kotizacija za članove HUZOP-a iznosi 100,00 kn, za nečlanove 200,00 kuna. Predavači ne plaćaju kotizaciju.

Za sudjelovanje na seminaru potrebno je ispuniti obrazac prijave, te ga zajedno s kopijom uplatnice za kotizaciju dostaviti tajništvu HUZOP-a putem email adrese huzop@huzop.hr Obrazac za prijavu je u prilogu ovog poziva

Način plaćanja kotizacije

Uplate se vrše na žiro račun Hrvatske udruge zaštite od požara.

Podaci za uplatu: IBAN: HR2523400091110244610, Privredna banka Zagreb d.d. 10000 Zagreb, Račkoga 6, Croatia

Za dodatne informacije ili nejasnoće kontaktirajte tajnika HUZOP-a, gospodina Ivana Živkovića, tel. 091 5270 841

Predsjednik HUZOP-a:

Milan Carević, dipl.ing.arh