Travanj 2023.

Poštovani Sponzori Hrvatske udruge za zaštitu od požara,

Koristim priliku da Vam se zahvalim na dosadašnjoj potpori koju ste pružali našoj Udruzi kao vjerni višegodišnji sponzori. Vaša financijska potpora, kao i povjerenje koje ste nam time ukazali od velike nam je važnosti i zbog toga bismo željeli nastaviti ovaj oblik suradnje, za koji vjerujemo da je od obostranog interesa.

U proteklih par godina nismo zbog objektivno otežanih uvjeta rada i privređivanja, uvjetovanih pandemijom Covida, tražili Vaše aktivno sponzorstvo. Međutim, kako su nam sponzorstva, uz članarine i kotizacije naših stručnih seminara, jedini izvori financiranja Udruge, ljubazno Vas pozivamo na obnovu Vaših sponzorskih ugovora sa Hrvatskom udrugom za zaštitu od požara (HUZOP). Također, pozivamo i nove sponzore da nam se pridruže i na taj način pomognu brojne aktivnosti naše Udruge.

Na 2. sjednici Upravnog odbora HUZOP-a, koja je održana 19. siječnja 2023. godine, donesene su nove propozicije sponzoriranja s kojima ćemo Vas upoznati u nastavku. Sponzoriranje Udruge moguće je kroz dvije razine sponzorstava:

Prva razina sponzorstva u iznosu od 500 € omogućila bi sponzorima sudjelovanje na seminarima u obliku postavljanja štanda u predprostoru ili dvorani u kojoj se održava seminar, te objavu logotipa na web stranici HUZOP-a, koja služi kao poveznica koja vodi na službenu web stranicu sponzora.

Druga razina sponzorstva u iznosu od 1000 € uključuje sva prava prve razine sponzorstva i jedno izlaganje godišnje na stručnom seminaru HUZOP-a u trajanju od 15 minuta (tzv. prezentacija Sponzora).

Nadamo se da će gore navedene propozicije sponzorstava zadovoljiti širi krug naših potencijalnih sponzora i njihove poslovne interese. Novi ugovori o sponzorstvu će važiti od 15. travnja 2023. godine do 15. travnja 2024. godine. U međuvremenu će Vam biti e-mailom poslani novi sponzorski Ugovori, u kojima ćete se opredijeliti za razinu sponzorstva.

Iskreno se nadamo da ćete se odazvati našoj inicijativi za obnovom sponzorstava, kao što se veselimo i našim novim Sponzorima.

Srdačno Vas pozdravljam,

HRVATSKA UDRUGA

ZA ZAŠTITU OD POŽARA

P r e d s j e d n i k

Doc.sr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.