Kontakt podaci udruge:

Hrvatska Udruga za zaštitu od požara
Ulica Petra Berislavića 6, 10 000 Zagreb, HR
OIB: 89841107754
MB: 2141183
IBAN: HR2523400091110244610

tel/fax: 01/ 61 82 273
mob: 091/ 2555-022
e-mail: huzop@huzop.hr

Predsjednik Udruge: Dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.
Tajnik Udruge: Dubravko Janković, bacc. ing. aedif.

Upravni odbor:
Predsjednik; Dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.
Željko Mužević, univ. spec. aedif.
Izv. prof.dr.sc. Marija Jelčić Rukavina, dipl.ing. građ.
Milan Carević, dipl. ing. arh.
Ognjen Truta, dipl. ing. sig.

Nadzorni odbor:

Goran Stipković, dipl.ing. stroj.
Silvio Novak, dipl.ing. građ.
Branimir Cindori, dipl.ing. stroj.

Udruga je osnovana kao neprofitna udruga (organizacija) u svrhu:

 • promicanja ugradnje europskih stečevina iz područja zaštite od požara u hrvatsku stručnu praksu
 • pridruživanje udruge u Europsku asocijaciju udruga za zaštitu od požara
 • promicanja i poticanja ideje o potrebi provedbe zaštite od požara
 • podizanja stručne razine zaštite od požara
 • povezivanja stručnjaka s područja zaštite od požara.

Navedeni ciljevi ostvaruju se sljedećim djelatnostima:

 1. pomoć članovima pri organiziranju dopunskog školovanja i izobrazbe iz područja zaštite od požara
 2. davanje stručnih mišljenja
 3. sudjelovanje, po pozivu mjerodavnih tijela, u izradi nacrta zakona, podzakonskih i drugih akata koji mogu utjecati na razinu zaštite od požara
 4. sudjelovanje u raspravama od značaja za zaštitu od požara u Republici Hrvatskoj
 5. organiziranje seminara, predavanja, studijskih putovanja, javnih tribina i drugih sličnih aktivnosti vezanih za zaštitu od požara
  izdavanje publikacija
 6. omogućivanje međusobnog povezivanja i međusobne pomoći članova Udruge
 7. izvješćivanje građana Republike Hrvatske o dostignućima u području zaštite od požara
 8. izrađivanje stručnih smjernica iz područja zaštite od požara suradnja s domaćim, inozemnim i međunarodnim udrugama i organizacijama za zaštitu od požara.

Prava članova Udruge su:

 • birati i biti birani u tijela Udruge (pravo sudjelovanja pri donošenju odluke Udruge),
 • služiti se sredstvima koja im Udruga stavi na raspolaganje za stručni rad
 • biti pravodobno izvješćivani o radu Udruge i njezinom materijalno-financijskom poslovanju
 • davati prijedloge, mišljenja i primjedbe u svezi s radom Udruge i njezinih tijela.

Rad Udruge je javan, a članstvo dobrovoljno.

Upravni odbor donio je odluku da upisnina za fizičke osobe iznosi 20€ (150,69 kuna) a za trgovačko društvo ili obrt 300€ (2260,35 kuna) koja se plaća samo jednom pri upisu a godišnja članarina iznosi za fizičku osobu iznosi 40€ (301,38 kuna), a za trgovačko društvo ili obrt 200€ (1506,9 kuna).

Veselilo bi nas ako biste Vašim sudjelovanjem u radu Udruge pridonijeli napretku zaštite od požara u Republici Hrvatskoj.

Ako ste zainteresirani da se uključite u rad Udruge molimo Vas da popunjenu pristupnicu (koju možete pronaći na ovoj stranici) te presliku uplatnice o plaćenoj upisnini i članarini pošaljete na adresu Udruge, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/XII ili fax 01/6182-273 ili na e-mail