Jesenski seminar (8.12.2022.)

ZAŠTITA OD POŽARA EVAKUACIJSKOG STUBIŠTA – SUSTAVI NADTLAKA I ODIMLJAVANJE STUBIŠTA (pdf)
PRIMJERI ZAŠTITE OD POŽARA BETONSKIH I ČELIČNIH KONSTRUKCIJA NA IZVEDENIM ZGRADAMA U REPUBLICI SLOVENIJI (pdf)
PRIMJENA NORMI SKUPINE HRN EN 81 U POGLEDU ZAŠTITE OD POŽARA DIZALA, TE DILEME U KORIŠTENJU VAŽEĆE REGULATIVE PRILIKOM PROJEKTIRANJA DIZALA I MOGUĆNOSTI NJIHOVA KORIŠTENJA ZA SLUČAJ EVAKUACIJE OSOBA SA SMETNJAMA U KRETANJU (pdf)
PREZENTACIJA REZULTATA I FINALNIH MATERIJALA ERASMUS+ PROJEKTA „SKILLED TO BE FIRE EXPERT“ (pdf)

Seminar Split (20.9.2022.)

Eksperimentalna ispitivanja konstrukcija u požarnim uvjetima (pdf)
Načini dokazivanja svojstava građevnih proizvoda (pdf)
Projektiranje sigurnosti od požara u Sloveniji (pdf)
Tehnički pregled (pdf)

Proljetni seminar (10.5.2022)

ŠTO SU SUSTAVI ZA RAZRJEĐENJE DIMA I TOPLINE (pdf)
SUSTAVI ZA ODVODNJU DIMA U STUBIŠTU – principi i primjeri iz prakse (pdf)
DOKUMENTI POTREBNI ZA DOKAZIVANJE SVOJSTAVA PROTUPOŽARNIH VRATA I VRATA NA EVAKUACIJKIM PUTEVIMA (pdf)

 Webinar (07.12.2021.)

Analiza postojećeg stanja zgrade (pdf)
ANALIZA STANJA ZOP-a POSTOJEĆE ZGRADE S PRIJEDLOGOM MJERA I PROCJENOM INVESTICIJE U DIJELU UNAPRIJEĐENJA SIGURNOSTI U SLUČAJU POŽARA (pdf)
ANALIZA PROJEKTANTSKIH I IZVOĐAČKIH GREŠAKA KOD VENTILIRANIH I OVJEŠENIH PROČELJA KOJE SU DOVELE DO TRAGIČNOG POŽARA U LONDONU I NEDAVNOG POŽARA NEBODERA U MILANU (pdf)
Passive Fire Protection Systems for Facades (pdf)
ZAŠTITA OD POŽARA MARINA (pdf)

Jesenski seminar (14.11.2019.)

Poziv za jesenji seminar HUZOP-a (pdf)
Gašenje požara solarnih panela (pdf)
Izmjena propisa o gradnji i prikaz mjera zaštite od požara (pptx)

Ljetni seminar (04.07.2019.)

Analitička provjera otpornosti na požar čeličnih elemenata konstrukcije s različitim sustavima zaštite kod zahtjeva za visokom otpornosti na požar REI 120 (pptx)
Igramo li se vatrom? (pptx)
NAJAVA PROJEKTA I IDEJA RADA NA TEHNIČKIM SMJERNICAMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA (pptx)
NAPUTAK O PROVOĐENJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA POSEBNIH UVJETA GRAĐENJA I POSTUPAK IZDAVANJA POTVRDA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA (pdf)
PROBLEMI REKONSTRUKCIJE KAZALIŠNIH POZORNICA POVIJESNIH OBJEKATA S ASPEKTA SUSTAVA ZA ODVOĐENJE DIMA I TOPLINE I POTENCIJALNE IMPLIKACIJE NA ARHITEKTOSKI KONCEPT (ppt)
Novosti u regulativi vezano za protupožarna vrata / Rad odbora TO 92 (pptx)

Proljetni seminar (27.03.2019.)

NORMIZACIJA – NOVE NORME U HZN /TO 21 (pdf)

ODABIR PREMAZA SA ASPEKTA PRORAČUNA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA KOD DJELOVANJA POŽARA (pdf)

ŠTO ZNAČI ZAHTIJEV ZA KROV ODNOSNO KROVNI POKROV , BROOF (t1), I KAKO SE TO SVOJSTVO ISPITUJE I DOKAZUJE (pdf)

CLT  –  CROSS-LAMINATED TIMBER (zip – pdf)

 

Jesenski seminar (04. 12. 2018.)

TEHNOLOGIJA HIDRAULIČKIH ZATVARAČA ZA PROTUPOŽARNA I TEŠKA VRATA (pptx)

AKTUALNA PROBLEMATIKA TEHNIČKOG PREGLEDA GRAĐEVINA   U DIJELU ZAŠTITE OD POŽARA (pptx)

TEHNIČKI RAZLOZI I ASPEKTI URUŠAVANJA TORNJEVA SVJETSKOG TRGOVAČKOG CENTRA U NEW YORKU  (pdf)

AKTUALNOSTI IZ PODRUČJA NORMIZACIJE – NOVE NORME U PODRUČJU ZAŠTITE OD POŽARA  (pptx)

 

Proljetni seminar (10. 05. 2018.)

Odabir vatrogasnih aparata i važeći propisi – tumačenje odredbi pravilnika (način odabira aparata) – MUP RH (pptx)

Prezentacija norme EN 16034 (protupožarna vrata i zavjese) – LTM (ppt)

Inovativna protupožarna zavjesa sa klasifikacijom EI 30-60-90 bez sprinklera – Stoebich (pptx)

Prekidne udaljenosti na pročeljima zgrada između različitih požarnih odjeljaka – Inspekting/HUZOP (pdf)

Prekidne udaljenosti na pročeljima – Kingspan grupa (pdf)

 

Jesenski seminar (09. 11. 2017.)

Daylight and SHEV solutions – i.A. Viktor Schneider (pdf)

Vatrogasni pristupi i Pravilnik o vatrogasnim pristupima – mr.sig. Dario Gauš (pdf)

Seismic protection for fire sprinkler systems – Ing. Matteo Baleni (pdf)

 

Proljetni seminar (04. 05. 2017.)

Zahtjevi za otpornost na požar konstrukcija i elemenata zgrada – Knauf d.o.o. (pdf)

Protupožarna zaštita nosivih konstrukcija – FSB d.o.o. (pdf)

Preventiva i operativa – Poveznica na primjeru visokih objekata – mr.sig. Dario Gauš (pptx)

 

Jesenski seminar (17. 11. 2016.)

Zaštita od požara visokih objekata – OiB Richtlinie 2.3 – Melita Kanceljak Marelić, dia (pdf)

Zaštita vodenom maglom u objektima pod zaštitom, zaštita skladišta, osvrt na propise, specijalni sprinkler sustavi (Fixed fire protection systems) – Ambrogio Pertile (pdf)

Zaštita od požara pročelja – trenutno stanje u svijetu i pravci razvoja regulative u tom području – predstavljanje 2d International Conference – Lund (Sweden) – Milan Carević, dia (pdf)

Sustavi nosača kabela s očuvanjem funkcije u požaru i protupožarni kabelski kanali – Davor Habulin, ing. el. (pptm)

 

Proljetni seminar (12. 05. 2016.)

Mjere zaštite od požara prema novim normama za VN elektroenergetska postrojenja – Zvonimir Primorac, dipl. ing. el. (ppt)

ZOP i nove norme za EEE – Zvonimir Primorac, dipl. ing. el. (doc)

Koncept upravljanja dimom u uvjetima požara novog Putničkog terminala zračne luke Zagreb – mr.sc. Miodrag Drakulić, dipl. ing. stroj. (pdf)

Dokumenti potrebni za dokazivanje svojstava fasadnih sustava (ETICS) (pptx)

Stabilni sustavi za gašenje požara elektro opreme i elektro prostora – APIN SUSTAVI d.o.o. (pptx)

Pasivne mjere zaštite od požara strukturalnih elemenata zgrada – Knauf d.o.o. (pdf)

Proizvodni program na području zaštite od požara – FERMACELL GmbH (ppt)

Proizvodni program na području zaštite od požara – ASSA ABLOY d.o.o., podružnica Metalind (pdf)

 

Jesenski seminar (04. 11. 2015.)

Odgovor MINISTARSTVA GRADITELJSTVA (pdf)

HUPFAS Pravilnik o otpornosti – (pdf)

PROČIŠĆENI TEKST PRAVILNIKA O OTPORNOSTI I DRUGIM ZAHTJEVIMA…S NAZNAKAMA IZMJENA (pdf)

Rockwool tumačenje Pravilnika o otpornosti (pdf)

Tyco Aquamist (pdf)

Proljetni seminar (06. 05. 2015.)

Zaključci sa seminara [pdf]

Ispitivanje i dokazivanje svojstava otpornosti na požar
građevnih proizvoda, Tomislav Skušić [pdf]

Reakcija na požar, Ivica Kušević [pdf]

Jesenski seminar (27. 11. 2013.)

Revizija zone opasnosti, Đ. Belobrajić [ppsx]

Analiza požara u mesnoj industriji, D. Flemming [ppsx]

Zračna luka Zagreb-prezentacija, G. Tončinić [pdf]

Revizija strojarstvo, M. Drakulić [ppsx]

Odimljavanje i visokotlačna vodena magla, M. Horvat [ppsx]

Revizija projektne dokumentacije, M. Kanceljak Marelić [ppsx]

Građevinski proizvodi, R. Bijelić [pdf]

 

Proljetni seminar (27. 3. 2013.)

EN NORME SEMINAR (30. 11. 2011.) [pdf]

Požarna otpornost čelićnih betonskih i drvenih konstrukcija, Skuber [pdf]

Projektiranje požarno sigurnih konstrukcija, Skuber [pdf]

Računalni programi za požarnu analizu konstrukcija, Skuber [pdf

Računski primjeri požarne analize, Skuber [pdf]

Proračun konstrukcija na djelovanje realnog požara, Radeljić [pdf]

Savjetovanje, Bukša T [pdf]

UDRUGA – Pravilnik (27. 3. 2013.), Carević [pdf]

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o vatrogasnim aparatima [pdf]

Tvornica Etanol Osijek, (Goran Tončinić, dipl.ing.arh.) [pdf]

Energetska učinkovitost u zgradarstvu i zaštita od požara- Konflikt ili sinergija?
(Prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur i Bojan Milovanović, dipl.ing građ.) [pdf]

Vatrootpornost vrata voznog okna dizala – MUP [slika1.jpg slika2.jpg]

Jesensko savjetovanje 2011 [zip]

Jesensko savjetovanje 2010 [pps]

Apin Predavanje [pptx]

Galić požar [pps]

Predavanje SZDLC ELEKTRO [pps]

Predavanje SZDLC POŽAR [pps]

SAVJETOVANJE HUZOP – prosinac 2010 [pps]

Seminar – ZAKON [pdf]

Seminar HKA i HUZOP – Primjena CFD Dvorana Stožice [pdf]

Arhitektonska ograničenja – sustavi za kontrolu dima u pješačkim ulicama [pdf]

Präsentation BMW Welt [pdf]

Prezentacija BMW WELT [pdf]

Savjetovanje iz područja zaštite od požara [pdf]

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 8/06 [pps]

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 8/06 (Razlozi za donošenje novog pravilnika) [pps]

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija – SL. 24/87 preuzet NN 55/96 [pps]

Zaštita od požara u skladištima prema novoj austrijskoj smjernici – TRVB N142 [pps]

Sprinkler instalacija u garažama [pdf]

Zaštita od požara garaža [pdf]

Sustavi ventilacije u zaštiti od požara garaža [pps]

Trgovački objekti [pdf]

Projektiranje trgovačkih centara [pdf]

Analiza stvarnog požara Getroa [pps]

Tehničko zakonodavstvo [pps]

Protueksplozijska Zaštita [pps]