Jesenski seminar (30.11.2023.)

Tehnička regulativa u zaštiti od požara (pdf)
Zadovoljene sigurnosti u slučaju požara na tehničkom pregledu (pdf)
Fotonaponske elektrane – rizici i načini ublažavanja istih (pdf)
Izgradnja fotonaponske centrale (pdf)
Mineralne vune u sustavima zaštite od požara – KNAUF INSULATION (pdf)

Proljetni seminar (27.4.2023.)

Prikaz projektnog rješenja primjene sustava hipoksične atmosfere trgovačkog centra (pdf)
Zaštita od požara prilikom primjene fotonaponskih panela u zgradarstvu, s osvrtom na specifičnosti vatrogasne intervencije (pdf)
Primjena numeričkih modela za dokaz efikasnosti evakuacije prilikom prenamjene postojeće višenamjenske građevine (pdf)
Načini dokazivanja požarnih svojstava građevnih proizvoda koji nisu namijenjeni serijskoj proizvodnji (pdf)
TROX Austria GmbH – Sustavi natlaka stubišta (pdf)

Jesenski seminar (8.12.2022.)

ZAŠTITA OD POŽARA EVAKUACIJSKOG STUBIŠTA – SUSTAVI NADTLAKA I ODIMLJAVANJE STUBIŠTA (pdf)
PRIMJERI ZAŠTITE OD POŽARA BETONSKIH I ČELIČNIH KONSTRUKCIJA NA IZVEDENIM ZGRADAMA U REPUBLICI SLOVENIJI (pdf)
PRIMJENA NORMI SKUPINE HRN EN 81 U POGLEDU ZAŠTITE OD POŽARA DIZALA, TE DILEME U KORIŠTENJU VAŽEĆE REGULATIVE PRILIKOM PROJEKTIRANJA DIZALA I MOGUĆNOSTI NJIHOVA KORIŠTENJA ZA SLUČAJ EVAKUACIJE OSOBA SA SMETNJAMA U KRETANJU (pdf)
PREZENTACIJA REZULTATA I FINALNIH MATERIJALA ERASMUS+ PROJEKTA „SKILLED TO BE FIRE EXPERT“ (pdf)

Seminar Split (20.9.2022.)

Eksperimentalna ispitivanja konstrukcija u požarnim uvjetima (pdf)
Načini dokazivanja svojstava građevnih proizvoda (pdf)
Projektiranje sigurnosti od požara u Sloveniji (pdf)
Tehnički pregled (pdf)

Proljetni seminar (10.5.2022)

ŠTO SU SUSTAVI ZA RAZRJEĐENJE DIMA I TOPLINE (pdf)
SUSTAVI ZA ODVODNJU DIMA U STUBIŠTU – principi i primjeri iz prakse (pdf)
DOKUMENTI POTREBNI ZA DOKAZIVANJE SVOJSTAVA PROTUPOŽARNIH VRATA I VRATA NA EVAKUACIJKIM PUTEVIMA (pdf)

 Webinar (07.12.2021.)

Analiza postojećeg stanja zgrade (pdf)
ANALIZA STANJA ZOP-a POSTOJEĆE ZGRADE S PRIJEDLOGOM MJERA I PROCJENOM INVESTICIJE U DIJELU UNAPRIJEĐENJA SIGURNOSTI U SLUČAJU POŽARA (pdf)
ANALIZA PROJEKTANTSKIH I IZVOĐAČKIH GREŠAKA KOD VENTILIRANIH I OVJEŠENIH PROČELJA KOJE SU DOVELE DO TRAGIČNOG POŽARA U LONDONU I NEDAVNOG POŽARA NEBODERA U MILANU (pdf)
Passive Fire Protection Systems for Facades (pdf)
ZAŠTITA OD POŽARA MARINA (pdf)

Jesenski seminar (14.11.2019.)

Poziv za jesenji seminar HUZOP-a (pdf)
Gašenje požara solarnih panela (pdf)
Izmjena propisa o gradnji i prikaz mjera zaštite od požara (pptx)

Ljetni seminar (04.07.2019.)

Analitička provjera otpornosti na požar čeličnih elemenata konstrukcije s različitim sustavima zaštite kod zahtjeva za visokom otpornosti na požar REI 120 (pptx)
Igramo li se vatrom? (pptx)
NAJAVA PROJEKTA I IDEJA RADA NA TEHNIČKIM SMJERNICAMA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA (pptx)
NAPUTAK O PROVOĐENJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA POSEBNIH UVJETA GRAĐENJA I POSTUPAK IZDAVANJA POTVRDA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA (pdf)
PROBLEMI REKONSTRUKCIJE KAZALIŠNIH POZORNICA POVIJESNIH OBJEKATA S ASPEKTA SUSTAVA ZA ODVOĐENJE DIMA I TOPLINE I POTENCIJALNE IMPLIKACIJE NA ARHITEKTOSKI KONCEPT (ppt)
Novosti u regulativi vezano za protupožarna vrata / Rad odbora TO 92 (pptx)

Proljetni seminar (27.03.2019.)

NORMIZACIJA – NOVE NORME U HZN /TO 21 (pdf)

ODABIR PREMAZA SA ASPEKTA PRORAČUNA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA KOD DJELOVANJA POŽARA (pdf)

ŠTO ZNAČI ZAHTIJEV ZA KROV ODNOSNO KROVNI POKROV , BROOF (t1), I KAKO SE TO SVOJSTVO ISPITUJE I DOKAZUJE (pdf)

CLT  –  CROSS-LAMINATED TIMBER (zip – pdf)

 

Jesenski seminar (04. 12. 2018.)

TEHNOLOGIJA HIDRAULIČKIH ZATVARAČA ZA PROTUPOŽARNA I TEŠKA VRATA (pptx)

AKTUALNA PROBLEMATIKA TEHNIČKOG PREGLEDA GRAĐEVINA   U DIJELU ZAŠTITE OD POŽARA (pptx)

TEHNIČKI RAZLOZI I ASPEKTI URUŠAVANJA TORNJEVA SVJETSKOG TRGOVAČKOG CENTRA U NEW YORKU  (pdf)

AKTUALNOSTI IZ PODRUČJA NORMIZACIJE – NOVE NORME U PODRUČJU ZAŠTITE OD POŽARA  (pptx)

 

Proljetni seminar (10. 05. 2018.)

Odabir vatrogasnih aparata i važeći propisi – tumačenje odredbi pravilnika (način odabira aparata) – MUP RH (pptx)

Prezentacija norme EN 16034 (protupožarna vrata i zavjese) – LTM (ppt)

Inovativna protupožarna zavjesa sa klasifikacijom EI 30-60-90 bez sprinklera – Stoebich (pptx)

Prekidne udaljenosti na pročeljima zgrada između različitih požarnih odjeljaka – Inspekting/HUZOP (pdf)

Prekidne udaljenosti na pročeljima – Kingspan grupa (pdf)

 

Jesenski seminar (09. 11. 2017.)

Daylight and SHEV solutions – i.A. Viktor Schneider (pdf)

Vatrogasni pristupi i Pravilnik o vatrogasnim pristupima – mr.sig. Dario Gauš (pdf)

Seismic protection for fire sprinkler systems – Ing. Matteo Baleni (pdf)

 

Proljetni seminar (04. 05. 2017.)

Zahtjevi za otpornost na požar konstrukcija i elemenata zgrada – Knauf d.o.o. (pdf)

Protupožarna zaštita nosivih konstrukcija – FSB d.o.o. (pdf)

Preventiva i operativa – Poveznica na primjeru visokih objekata – mr.sig. Dario Gauš (pptx)

 

Jesenski seminar (17. 11. 2016.)

Zaštita od požara visokih objekata – OiB Richtlinie 2.3 – Melita Kanceljak Marelić, dia (pdf)

Zaštita vodenom maglom u objektima pod zaštitom, zaštita skladišta, osvrt na propise, specijalni sprinkler sustavi (Fixed fire protection systems) – Ambrogio Pertile (pdf)

Zaštita od požara pročelja – trenutno stanje u svijetu i pravci razvoja regulative u tom području – predstavljanje 2d International Conference – Lund (Sweden) – Milan Carević, dia (pdf)

Sustavi nosača kabela s očuvanjem funkcije u požaru i protupožarni kabelski kanali – Davor Habulin, ing. el. (pptm)

 

Proljetni seminar (12. 05. 2016.)

Mjere zaštite od požara prema novim normama za VN elektroenergetska postrojenja – Zvonimir Primorac, dipl. ing. el. (ppt)

ZOP i nove norme za EEE – Zvonimir Primorac, dipl. ing. el. (doc)

Koncept upravljanja dimom u uvjetima požara novog Putničkog terminala zračne luke Zagreb – mr.sc. Miodrag Drakulić, dipl. ing. stroj. (pdf)

Dokumenti potrebni za dokazivanje svojstava fasadnih sustava (ETICS) (pptx)

Stabilni sustavi za gašenje požara elektro opreme i elektro prostora – APIN SUSTAVI d.o.o. (pptx)

Pasivne mjere zaštite od požara strukturalnih elemenata zgrada – Knauf d.o.o. (pdf)

Proizvodni program na području zaštite od požara – FERMACELL GmbH (ppt)

Proizvodni program na području zaštite od požara – ASSA ABLOY d.o.o., podružnica Metalind (pdf)

 

Jesenski seminar (04. 11. 2015.)

Odgovor MINISTARSTVA GRADITELJSTVA (pdf)

HUPFAS Pravilnik o otpornosti – (pdf)

PROČIŠĆENI TEKST PRAVILNIKA O OTPORNOSTI I DRUGIM ZAHTJEVIMA…S NAZNAKAMA IZMJENA (pdf)

Rockwool tumačenje Pravilnika o otpornosti (pdf)

Tyco Aquamist (pdf)

Proljetni seminar (06. 05. 2015.)

Zaključci sa seminara [pdf]

Ispitivanje i dokazivanje svojstava otpornosti na požar
građevnih proizvoda, Tomislav Skušić [pdf]

Reakcija na požar, Ivica Kušević [pdf]

Jesenski seminar (27. 11. 2013.)

Revizija zone opasnosti, Đ. Belobrajić [ppsx]

Analiza požara u mesnoj industriji, D. Flemming [ppsx]

Zračna luka Zagreb-prezentacija, G. Tončinić [pdf]

Revizija strojarstvo, M. Drakulić [ppsx]

Odimljavanje i visokotlačna vodena magla, M. Horvat [ppsx]

Revizija projektne dokumentacije, M. Kanceljak Marelić [ppsx]

Građevinski proizvodi, R. Bijelić [pdf]

 

Proljetni seminar (27. 3. 2013.)

EN NORME SEMINAR (30. 11. 2011.) [pdf]

Požarna otpornost čelićnih betonskih i drvenih konstrukcija, Skuber [pdf]

Projektiranje požarno sigurnih konstrukcija, Skuber [pdf]

Računalni programi za požarnu analizu konstrukcija, Skuber [pdf

Računski primjeri požarne analize, Skuber [pdf]

Proračun konstrukcija na djelovanje realnog požara, Radeljić [pdf]

Savjetovanje, Bukša T [pdf]

UDRUGA – Pravilnik (27. 3. 2013.), Carević [pdf]

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o vatrogasnim aparatima [pdf]

Tvornica Etanol Osijek, (Goran Tončinić, dipl.ing.arh.) [pdf]

Energetska učinkovitost u zgradarstvu i zaštita od požara- Konflikt ili sinergija?
(Prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur i Bojan Milovanović, dipl.ing građ.) [pdf]

Vatrootpornost vrata voznog okna dizala – MUP [slika1.jpg slika2.jpg]

Jesensko savjetovanje 2011 [zip]

Jesensko savjetovanje 2010 [pps]

Apin Predavanje [pptx]

Galić požar [pps]

Predavanje SZDLC ELEKTRO [pps]

Predavanje SZDLC POŽAR [pps]

SAVJETOVANJE HUZOP – prosinac 2010 [pps]

Seminar – ZAKON [pdf]

Seminar HKA i HUZOP – Primjena CFD Dvorana Stožice [pdf]

Arhitektonska ograničenja – sustavi za kontrolu dima u pješačkim ulicama [pdf]

Präsentation BMW Welt [pdf]

Prezentacija BMW WELT [pdf]

Savjetovanje iz područja zaštite od požara [pdf]

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 8/06 [pps]

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 8/06 (Razlozi za donošenje novog pravilnika) [pps]

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija – SL. 24/87 preuzet NN 55/96 [pps]

Zaštita od požara u skladištima prema novoj austrijskoj smjernici – TRVB N142 [pps]

Sprinkler instalacija u garažama [pdf]

Zaštita od požara garaža [pdf]

Sustavi ventilacije u zaštiti od požara garaža [pps]

Trgovački objekti [pdf]

Projektiranje trgovačkih centara [pdf]

Analiza stvarnog požara Getroa [pps]

Tehničko zakonodavstvo [pps]

Protueksplozijska Zaštita [pps]