Svibanj 2018.

Prijavnica za seminar

Poštovani kolegice i kolege,
ovim putem prosljeđujemo Vam poziv za sudjelovanjem na seminaru u organizaciji HUZOP-a, koji će se održati u četvrtak 10.05.2018. s početkom u 09.00 sati u dvorani nebodera „Chromos“ (prizemlje), Ul. Grada Vukovara 271, Zagreb. Seminar se organizira u suradnji s Hrvatskom komorom arhitekata.

 

Program seminara je slijedeći:

Petnaestak minuta prije seminara – prijave.

 

I dio

*09.00 – 10:00 sati
(60 minuta)
Izborna skupština
Preuzmi dokument – Dnevni red skupštine (pdf)

 

*10.00 – 10:15 sati
(15 minuta)
Status zakonske regulative u domeni zaštite od požara

g. Kadojić, d.i.
Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za pravne i inspekcijske poslove, Sektor za inspekcijske poslove

 

*10.15-11.00 sati
(45 min.)
Odabir vatrogasnih aparata i važeći propisi – tumačenje odredbi pravilnika (način odabira aparata)

g. Švoger, d.i.
Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za pravne i inspekcijske poslove, Sektor za inspekcijske poslove

 

*11:00 – 11:15 sati
(15 min)
Prezentacija norme EN 16034 (protupožarna vrata i zavjese)

g. Tomislav Skušić, d.i.
LTM – Laboratorij za toplinska mjerenja d.o.o.

 

*11:15 – 11:45 sati
(30 min)
Inovativna protupožarna zavjesa sa klasifikacijom EI 30-60-90 bez sprinklera

g. Vladimir Šimunčić, ing.el.
Stöbich Brandschutz GmbH & Co. KG

 

*11:45 – 12.30 sati
pauza – vrijeme namijenjeno sponzorima, u kojem će se (uz kavu i sokove) prezentirati njihov proizvodni program (u hallu ispred dvorane)

 

II dio

*12:30 – 12:45 sati
(15 min)
Prekidne udaljenosti na pročeljima zgrada između različitih požarnih odjeljaka

g. Milan Carević
Inspekting / HUZOP

 

*12:45 – 13:15 sati
(30 min)
Prekidne udaljenosti na pročeljima – Kingspan grupa

g. Roy Weghorst, voditelj regulatornih poslova u Kingspan grupi (aktivan sudionik udruga za zaštitu od požara i odbora za standardizaciju, a trenutačno je član Odbora za normizaciju CEN TC127 WG4 “Reakcija na požar”)
Kingspan

 

Kotizacija za seminar iznosi 400 Kn, osim za članove HUZUP-a, za koje iznosi 200 Kn.
Za inspektore MUP-a kotizacije nema.